całkowite zachmurzenie 18.33 °C, całkowite zachmurzenie

Youtube

Menu

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków.
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Cele projektu

Projekt „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków” jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przy współfinansowaniu ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Bezpośrednim celem przedsięwzięcia pn. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków” jest ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, a tym samym przywrócenie wartości środowiskowych zdegradowanym prze-strzeniom Dąbrowy Górniczej, Siewierza i Sławkowa.

Wśród licznych celów pośrednich realizacji projektu wymienić należy:
- objęcie systemem selektywnej zbiórki odpadów mieszkańców gmin realizujących projekt,
- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów,
- zapewnienie odzysku odpadów biodegradowalnych, opakowaniowych oraz niebezpiecznych na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,
- minimalizację kosztów obsługi gospodarki odpadami komunalnymi,
- objęcie systemem zbiórki selektywnej oraz stopniową eliminację odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie minimalizowania ilości odpadów deponowanych w środowisku.

Wartość całkowita projektu realizowanego na terenie Sławkowa po przetargach wynosi 1.026.353,21 zł., natomiast dofinansowanie EFRR dla sławkowskiej części zadania wynosi: 780.161,13 złotych (76,01%). Wkład własny miasta Sławków do projektu to 246.192,08 zł.

Zakres projektu

Zakres rzeczowej realizacji projektu na terenie miasta Sławków obejmuje:
- budowę 100 stanowisk do selektywnej zbiórki odpadów,
- budowę Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,
- zakup 504 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Każde stanowisko do selektywnej zbiórki odpadów charakteryzuje się nawierzchnią wyko-naną z kostki betonowej, estetycznym ogrodzeniem siatkowym, specjalnymi, betonowymi obrzeża-mi oraz wyposażeniem w pojemniki do segregacji odpadów.

Wśród zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów należy wymienić:
- pojemniki na papier – 76 szt.
- pojemniki na szkło – 76 szt.
- pojemniki na tworzywa sztuczne – 76 szt.
- pojemniki na metal – 76 szt.
- pojemniki na bioodpady – 200 szt.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych został zlokalizowany przy ulicy Gen. Jó-zefa Hallera jako punkt odbioru od mieszkańców odpadów niebezpiecznych, powstających w go-spodarstwach domowych. Są to te odpady, które w przypadku niewłaściwego, często nieświadome-go postępowania mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wśród odpadów domo-wych znajduje się bowiem niewielka ilość drobnego sprzętu AGD, żarówek, świetlówek, baterii, aerozoli, akumulatorów, środków ochrony roślin, czy też przeterminowanych lekarstw, które za-miast trafiać do wspólnych pojemników będą teraz odbierane od mieszkańców. Punkt przy ul. gen. Józefa Hallera nie będzie bowiem miejscem składowania odpadów, lecz tylko i wyłącznie ich od-bioru. Obiekt jest odpowiednio zabezpieczony trwałym ogrodzeniem, dozorowany, a przyjmowanie odpadów będzie odbywało się w obecności pracownika w określonych dniach i godzinach. Odpady będą systematycznie wywożone przez firmę i przekazywane do utylizacji. Do czasu ich wywiezienia będą przechowywane w specjalnie przystosowanych, szczelnych pojemnikach. GPZON w żaden sposób nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko i najbliższe otoczenie. W bezpośrednim otoczeniu GPZON nie ma zabudowań mieszkalnych, a jego lokalizacja zapewnia dogodny dojazd dla mieszkańców i dla firm odbierających tego typu odpady.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.