rozproszone chmury 18.73 °C, rozproszone chmury

Youtube

Menu

Przebudowa Fabrycznej

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie.
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

W dniu 4 czerwca 2008 roku Urząd Miasta Sławków złożył wniosek o dofinansowanie sławkowskiego projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie” w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, która zakończyła się 16 grudnia 2008 roku i został przedłożony do oceny merytoryczno – technicznej.           

W dniu 10 marca 2009 roku zakończona została ocena merytoryczno – techniczna powyższego projektu inwestycyjnego Gminy Sławków i został on pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów, stanowiącą zespół ekspertów z dziedziny inwestycji drogowych. W ramach tego poddziałania złożonych zostało 155 wniosków. Do dofinansowania w grupie gmin poniżej 50 tys. mieszkańców wybrano tylko 24 projekty z 117 pozytywnie ocenionych, a projekt Gminy Sławków znalazł się na 8 pozycji listy rankingowej.       

W dniu 10 marca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 531/248/III/2009 o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla przedmiotowego projektu Gminy Sławków.
Wartość całkowita projektu wynosi   1.464 132,60 zł.
Wartość dofinansowania EFRR wynosi 1.229 086,57 zł.
Procentowy udział dofinansowania EFRR wynosi 83,85% całkowitej wartości projektu.

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie” jest poprawa funkcjonalności części lokalnego układu komunikacyjnego miasta Sławków, o strategicznym znaczeniu dla mobilności wewnętrznej i zewnętrznej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, poprzez poprawę parametrów technicznych drogi na ulicy Fabrycznej, stanowiącej jedno z najważniejszych połączeń układu drogowego Sławkowa z Drogą Krajową Nr DK 94.

Wśród celów ogólnych projektu „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie” należy wymienić: 
- zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
- zmniejszenie kosztów czasu w przewozach pasażerskich,
- zmniejszenie kosztów czasu w przewozach towarowych,
- zmniejszenie kosztów wypadków drogowych,
- zmniejszenie kosztów środowiskowych emisji toksycznych składników spalin,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu korzystających z drogi,  
- poprawę komfortu przejazdu drogą na ulicy Fabrycznej,
- podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców miasta Sławków,   
- przyczynienie się do podniesienia poziomu konkurencyjności i atrakcyjności społecznej oraz  gospodarczej obszaru miasta Sławków

Zakres projektu:

W ramach prezentowanej inwestycji zaplanowane jest przeprowadzenie robót przygotowawczych, prac budowlanych związanych z podbudową, krawężnikami oraz obrzeżami, prac budowlanych związanych z nawierzchnią, robót wykończeniowych oraz instalacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu na odcinku 950 metrów ulicy Fabrycznej w Sławkowie, będącej drogą powiatową Nr DP 4807.

W wyniku przeprowadzenia inwestycji nastąpi zwiększenie nośności drogi z obecnych 100kN/oś  do 115 kN/oś.        

W ramach inwestycji zaprojektowano ulicę w śladzie istniejącej jezdni z poszerzeniem na odcinku od ulicy Olkuskiej do zjazdu do terenów przemysłowych. Przewidziano również wydzielenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy, budowę chodnika oraz budowę zatoki autobusowej.  

Zakres przebudowy nawierzchni jezdni:
Km 0+000 do km 0+360 – poszerzenie jezdni do 6.00 m
Km 0+360 do km 0+510 – poszerzenie jezdni do 7.00 m
Km 0+510 do km 0+950 – poszerzenie jezdni do 5.00 m

Zakres przebudowy elementów drogi:
Km 0+000 – przebudowa skrzyżowania z ulicą Olkuską oraz budowa chodników,
Km 0+000 do km 0+950 – budowa chodnika po stronie zachodniej,
Km 0+000 do km 0+170 – budowa chodnika po stronie wschodniej,
Km 0+060 do km 0+110 – budowa miejsc postojowych wzdłuż jezdni,
Km 0+260 – budowa zatoki autobusowej,
Km 0+330 – przebudowa skrzyżowania z łącznicą drogi krajowej,
Km 0+370 i km 0+450 – przebudowa skrzyżowań,
Km 0+530 – przebudowa zjazdu do zakładów przemysłowych.

 

Kalendarium projektu:

 • kwiecień – maj 2008r. – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu (Referat Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Sławków przy współpracy z Referatem Gospodarki Komunalnej w Sławkowie)
 • 04.06.2008r.  – złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • 16.12.2008r. – zakończenie oceny formalnej projektu
 • 10.03.2009r. – zakończenie oceny merytoryczno – technicznej wniosku
 • 10.03.2009r. – uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 531/248/III/2009 o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu Gminy Sławków
 • 17.07.2009 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja
  i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową” pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Sławków
 • 29.06.2009 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie”
 • 06.08.2009 r.   – wybór wykonawcy zadania – „Dromex” Sp. z o.o.  
 • 24.08.2009 r.  – podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sławków a wykonawcą  zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie” 

Planowane wydarzenia w projekcie: 

 • do 30 września 2010 r.   – realizacja prac drogowych przez wykonawcę zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie”
 • październik 2010 r. – planowane rozliczenie projektu pn.: „Przebudowa drogi na ulicy Fabrycznej w Sławkowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚL 2007 – 2013

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.