zachmurzenie umiarkowane 15.86 °C, zachmurzenie umiarkowane

Youtube

Menu

Przebudowa ulic Garnacarska, Zamkowa, Gołębia, Kabania

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Projekt inwestycyjny zakładający kompleksową modernizację infrastruktury technicznej.
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Celem ogólnym projektu był rozwój infrastruktury technicznej zabytkowego układu urbanistycznego miasta w celu  poprawy jakości środowiska, tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz wykorzystanie potencjału turystycznego gminy.

W dłuższym okresie wskazywano na następujące oddziaływania realizacji projektu:

  • poprawa jakości środowiska części zabytkowego układu urbanistycznego miasta,
  • wzrost liczby osób pracujących w obszarze oddziaływania inwestycji,
  • wzrost liczby turystów na obszarze oddziaływania inwestycji,
  • wzrost ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych,
  • wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej,
  • poprawa walorów krajobrazowych i przestrzennych miasta Sławkowa.

Wśród celów bezpośrednich należy wskazać rozbudowę systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze objętym projektem, modernizację fragmentu systemu urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz modernizację i ochronę zabytkowego układu ulic.

Realizacja projektu przyczyniła się tym samym do poprawy stanu technicznego i estetycznego fragmentu zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz do przywrócenia mu funkcji turystycznych poprzez wykorzystanie ulicy Garncarskiej i Kabanii jako połączenia zabytkowej Starówki Sławkowa z atrakcyjną rekreacyjnie Doliną Białej Przemszy.

Niniejszy projekt obejmował następujące kategorie interwencji:
1. Oczyszczanie ścieków - 345,
2. Drogi - 312,
3. Woda pitna - 344.

Modernizacja obejmowała budowę na wszystkich ulicach objętych projektem sieci kanalizacji deszczowej i przebudowę sieci wodociągowej, natomiast budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Zamkowej, Garncarskiej i Gołębiej. Na kolektorze deszczowym w ulicy Kabania wybudowane zostały urządzenia podczyszczające: osadnik szlamowy oraz separator lamelowy. W ramach prac budowlanych przewidziane zostały także prace związane z modernizacją nawierzchni ulic oraz prace zabezpieczające teren realizacji projektu w postaci mikropalowania.

Postępowanie przetargowe na "Kompleksową modernizację infrastruktury technicznej ulic Garncarskiej, Zamkowej, Gołębiej i Kabani" współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, budżetu państwa i gminy rozpoczęte zostało w styczniu 2005 roku (ogłoszenie do Biuletynu Zamówień Publicznych przesłano 25 lutego 2005r., zamieszczone w BZP NR 45 z dnia 07.03.2005 r. pod pozycją nr 10032). Otwarcie ofert nastąpiło 29 kwietnia 2005 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana 19 lipca 2005 roku.  Postępowanie przetargowe na "Wykonanie prac zabezpieczających przez mikropalowanie w ulicach: Garncarskiej, Zamkowej, Gołębiej" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, budżetu państwa i gminy ogłoszono 14 czerwca 2005 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta "GEOREM" Zakład Inżynieryjny - Sosnowiec. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana 28.07.2005 roku.

Do prowadzenia prac nadzoru inwestorskiego nad zadaniem została wybrana firma MAT-MACHLOWSKI-THEN Projektowanie, Nadzór, Ekspertyzy w Budownictwie Spółka Jawna z Bielska - Białej. Stosowna umowa została zawarta 3 lutego 2005 roku.

Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło 31 maja 2006 roku.

W wyniku realizacji projektu została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 0,38 km, sieć kanalizacji deszczowej o długości 0,49 km oraz zmodernizowana została sieć wodociągowa długości 0,64 km. Zamontowano w sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Kabani dwa urządzenia podczyszczające: separator i osadnik. W ramach projektu zostały zmodernizowane drogi gminne o długości 0,66 km. Zostały również przeprowadzone prace remontowe kładki dla pieszych w ulicy Kabani.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 559 211,08 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wyniosły: 1 543 942,92 PLN, z czego:

dofinansowanie z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UNII EUROPEJSKIEJ:

1 157 957,19 PLN (75% wydatków kwalifikowalnych )

współfinansowanie ze środków budżetu państwa:

154 394,29 PLN (10% wydatków kwalifikowalnych )

Wkład własny miasta Sławkowa wyniósł 15% wydatków kwalifikowalnych.

Przygotowanie informacji: Rafał Adamczyk

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny
(z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa)
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
oraz budżetu państwa.

 

Zdjęcia wykonane przed i po realizacji inwestycji:

 
   
   
   
   
   
Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.